TIMEKRED BYGGER SAMFUNN!  

TimeKred mobiliserer til innsats og deltagelse der det trengs, og bidrar til økt kulturell deltakelse, bedre bo- og nærmiljøer, og økt livskvalitet blant befolkningen. Hele tiden i godt partnerskap med kultur- og næringsliv.

Kred er konseptets sosiale valuta. Innbyggere kan tjene Kred ved å gi av sin tid og bruke sine evner på en gitt oppgave eller aktivitet hos TimeKreds tjenepartnere – og bruke Kred på aktiviteter og opplevelser hos TimeKred brukepartnere.  

TimeKred er støttet av Oslo kommune og inspirert av britiske Tempo Time Credits (Tidl. Spice Time Credits)

Hvordan tjene Kred?

Du tjener Kred ved å bidra med din tid hos en av våre tjene-partnere, som er en organisasjon eller annet intiativ, som arbeider for å løse sosiale utfordringer. Eksempler på oppgaver der du kan tjene Kred: 

  • Gå natteravn
  • Gi dataopplæring
  • Gi leksehjelp
  • Engasjer deg i nabolaget ditt

Vi tar gjerne imot innspill på hva DU har lyst til å bidra med i ditt nærmiljø for å tjene Kred!

Hvordan bruke Kred?

Du kan bruke Kred på opplevelser og aktiviteter hos våre bruke-partnere over hele Oslo. 

Vi jobber kontinuerlig med å få på plass flere bruke-partnere, som teater, konsertsteder, festivaler, opplevelsessentre, adrenalinleverandører, museer, kompetanseleverandører, ulike aktivitets- og treningstilbud, organisasjoner og tilbud over hele byen. 

Vi tar gjerne imot innspill på hvor DU ønsker å bruke Kred!

Bli partner

TimeKred er en effektiv form for partnerskap mellom kultur- og næringsliv, offentlig sektor og lokalt engasjement.

Modellen er ny i Norge og baserer seg på veldokumenterte samfunnseffekter fra Storbritannia. 

Les mer om fordelene med å være med som partner i TimeKred.

Hvem står bak?

TimeKred har oppstått i et samarbeid mellom Områdeløft Tøyen, Bydel Gamle Oslo og Bydel Nordstrand som en del av BOSin, Oslo kommunes program for Boligsosial utvikling og innovasjon. Sosialentreprenørene KREM og Nedenfra Ideelt AS har bistått i utviklingen. Bydel Frogner har vært en del av teamet siden 2018. TimeKred er støttet av Velferdsetaten og Oslo kommune. 

Ta kontakt

Vi ønsker å høre fra deg! Ta kontakt med oss dersom du er nysgjerrig på prosjektet, har lyst til å bli en bruke- eller tjene-partner, eller har idéer om hvordan vi best kan utvikle TimeKred.