TIMEKRED BYGGER SAMFUNN!  


TimeKred er en sosial valuta som stimulerer til frivillighet og deltagelse der det trengs, og bidrar til økt livskvalitet blant lokalbefolkningen. Hele tiden i godt partnerskap med kultur- og næringsliv.

Deltakerne tjener én Kred for hver time de gir til nærmiljøet sitt hos en av våre "tjene-partnere". Denne kan brukes på aktiviteter og opplevelser hos en av våre "bruke-partnere". TimeKred er støttet av Oslo kommune og inspirert av britiske Tempo Time Credits (Tidl. Spice Time Credits)

Hvordan tjene Kred?

Du tjener Kred ved å jobbe frivillig for en av våre tjene-partnere, som er en organisasjon eller annet intiativ, som arbeider for å løse sosiale utfordringer. Ved å bidra får du én Kred for hver time du deltar. 

  • Gå natteravn
  • Gi dataopplæring
  • Gi leksehjelp
  • Engasjer deg i nabolaget ditt

Vi tar gjerne imot innspill på hva DU har lyst til å bidra med i ditt nærmiljø for å tjene Kred!

Hvordan bruke Kred?

Du kan bruke Kred til opplevelser og aktiviteter hos en av våre bruke-partnere over hele Oslo. Én Kred kan brukes i bytte mot én time med opplevelse eller aktivitet. 

Det jobbes nå med å få på plass bruke-partnere, men typisk vil dette være teater, konserter, ulike aktivitets- og treningstilbud, organisasjoner og tilbud i ditt nærmiljø. 

Vi tar gjerne imot innspill på hvor DU skulle ønske å kunne bruke Kred!

Bli partner

TimeKred er en effektiv form for partnerskap mellom kultur- og næringsliv, offentlig sektor og lokalt engasjement.

Modellen er ny i Norge og baserer seg på veldokumenterte samfunnseffekter fra Storbritannia. 

Les mer om fordelene med å være med som partner i TimeKred.

Hvem står bak?

TimeKred har oppstått i et samarbeid mellom Områdeløft Tøyen, Bydel Gamle Oslo og Bydel Nordstrand som en del av BOSin, Oslo kommunes program for Boligsosial utvikling og innovasjon. KREM og Nedenfra Ideelt AS har bistått i utviklingen. TimeKred er støttet av Velferdsetaten og Oslo kommune. 

Ta kontakt

Vi ønsker å høre fra deg! Ta kontakt med oss dersom du er nysgjerrig på prosjektet, har lyst til å bli en bruke- eller tjene-partner, eller har idéer om hvordan vi best kan utvikle TimeKred.