BLI PARTNER I TIMEKRED

Partnere

TimeKred er en måte å koble frivillighet og lokalt engasjement sammen med kultur- og næringsliv. Deltakerne tjener Kred, et fysisk verdipapir, gjennom ulike typer frivillighet i sine nærmiljø, og bruker Kred på opplevelser og aktiviteter hos våre samarbeidspartnere som er spredt over hele Oslo. 


Gjennom TimeKred er våre partnere med på å styrke sivilsamfunnet på en måte som bidrar til nettverksbygging, kompetanse, inkludering og økt sosial og kulturell kapital. 

TimeKred er en effektiv modell for et mer inkluderende samfunn.

TimeKred gir en tredelt samfunnseffekt, der både deltakere, nærmiljø og partnere er vinnere. Deltakerne får styrket nettverk og sosial kapital samt økt tilgang på aktiviteter og opplevelser. Nærmiljøet blir styrket gjennom at flere engasjerer seg i nabolaget. Og partnerne kan nå nye kundegrupper, fylle ledig kapasitet, oppnå mersalg og viktigst av alt den stimulerende effektene av å være en part i samfunnsløft.


Brukepartner

Brukepartnere er private selskap og kulturelle og offentlige aktører, som aksepterer Kred som betalingsmiddel for opplevelser og aktiviteter. Brukepartnere oppnår flere fordeler: 

Hvorfor bli partner i TimeKred?

Brukepartnere vil blant annet kunne nå nye målgrupper, øke lojalitet hos kunder, engasjere ansatte, fylle ledig kapasitet, gjøre mersalg og bygge omdømme. Alle partnere blir eksponert i fysisk og digitalt materiale. Utover dette inngår vi indivduelle avtaler for å ivareta interessene til den enkelte partner.

En forutsetning for å bli brukepartner er å akseptere Kred som betalingsmiddel for opplevelser eller aktiviteter. Vi hjelper hver enkelt brukepartner med å designe betingelser for å ivareta deres interesser og formål med partnerskapet. Det er kostnadsfritt å delta og dere velger selv nivå og forpliktelse på partnerskapet. Som tidlig partner får du som aktør også muligheten til å påvirke utviklingen av TimeKred i henhold til egne muligheter og behov.

Vil du vite mer om TimeKred og hvordan bli brukepartner? Ta kontakt!

Tjenepartner 

Tjenepartnere er lokale organisasjoner og andre initiativ som arbeider for å løse sosiale utfordringer. TimeKred er en ny måte å jobbe med frivillighet på, som stimulerer til frivillig innsats og gjør at tjenepartnere når ut til nye grupper av frivillige.

Som tjenepartner får organisasjonen eller initiativet tilgang til et bestemt antall Kred i en fastsatt periode. Dette kan være til ett enkelt arrangement eller tiltak, eller det kan være et fast antall Kred på månedlig basis. 

Vi bistår med å designe et system for tildeling av Kred som er tilpasset hver enkelt tjenepartner, men det er dere selv som avgjør hva dere har mest bruk for, og hvilken type frivillig innsats som kvalifiserer til å tjene Kred.

Har din organisasjon eller ditt nærmiljø behov for flere frivillige? Vil du vite mer om TimeKred og hvordan bli tjenepartner? Ta kontakt! 

"TimeKred er en vinn-vinn-vinn-vinn-vinn-situasjon" 

— Sarah Prosser
Spesialkonsulent i sosialt entreprenørskap og innovasjon,

 Områdeløftene Tøyen og Grønland