OM TIMEKRED OSLO

TimeKred har oppstått i et samarbeid mellom Områdeløft Tøyen, Bydel Gamle Oslo og Bydel Nordstrand. KREM og Nedenfra ideelt AS har bistått i utviklingen. TimeKred er støttet av Velferdsetaten og Oslo kommune.

TimeKred stimulerer til frivillig innsats og deltakelse der det trengs, og gir i retur deltakere tilgang til sosiale aktiviteter og opplevelser. TimeKred møter behov i sivilsamfunnet med midler som bidrar til nettverksbygging, kompetanse, inkludering, og økt sosial og kulturell kapital.

TimeKred er inspirert av britiske Spice Time Credits. I løpet av få år har Spice Time Credits oppnådd betydelige samfunnseffekter gjennom sitt arbeid i en rekke lokalsamfunn. I samarbeid med Cambridge University har de målt hva slags påvirkning Time Credits har hatt på innbyggernes liv, og på organisasjonene og bedriftene som er med som partnere.

TimeKred-systemet starter opp i løpet av 2017, der utvalgte nabolag får mulighet til å både tjene og bruke TimeKred.    .
 

Logo: Zara Ohanyan

Foto: Rosanna Sevan