VANLIGE SPØRSMÅL

Tjene Kred og om tjenepartnere

- Hvor kan jeg tjene Kred?  Slå opp i TimeKred-katalogen for å finne steder der du kan tjene Kred. TimeKred papirkatalogen vil tilgjengeliggjøres på relevante steder på Tøyen, mens du på Nordstrand kan få tak i den ved å ta kontakt med Rosanna på telefon 477 14 654. Vi vil lage en digital versjon til nettsiden vår innen midten av juli 2018

- Hvordan kan jeg tjene Kred?  Du tjener Kred ved å bidra med din tid og innsats til en aktivitet eller et prosjekt hos våre tjenepartnere. Kontakt oss gjennom nettsiden vår, eller på facebook https://www.facebook.com/TimeKred/ hvis du vil tjene Kred, så setter vi deg i kontakt med tjenepartnere som er aktuelle for deg

- Hva er en tjenepartner?  En tjenepartner er en virksomhet, aktivitet eller prosjekt som får forvalte et budsjett med Kred som hjelp til å stimulere til økt frivillighet og deltakelse

- Kan hvem som helst tjene Kred?  Ja, hvem som helst som deltar i aktiviteter og prosjekter hos våre tjenepartnere der man tjener Kred, vil motta Kred for innsatsen

- Hvor mye Kred kan jeg tjene?  Hver tjenepartner får et budsjett med Kred som de selv forvalter. Du kan tjene så mange Kred som tjenepartneren tillater, innenfor deres budsjett. Tjenepartneren bestemmer selv hvordan de vil forvalte og fordele sin Kred

- Vil jeg alltid tjene Kred på den samme aktiviteten?  Nei, Kred tildeles til aktiviteten eller prosjektet for en periode, for å stimulere til innsats på et felt vi synes er viktig. Når denne stimulansen ikke lenger trengs fordi aktiviteten er bærekraftig eller selvgående, vil aktiviteten ikke lenger trenge Kred

- Kan min virksomhet eller aktivitet bli en tjenepartner?  Ta kontakt med oss gjennom kontaktskjema på nettsiden og så ser vi må mulighetene sammen :D

- Kan hvem som helt bli tjenepartnere?  Tjenepartnere har ofte aktiviteter og prosjekter med mål om sosial effekt, inkludering, involvering, fellesskap og et varmere samfunn. Virksomheter og aktiviteter med positiv samfunnseffekt blir prioritert

Bruke Kred og om brukepartnere

- Hvor kan jeg bruke Kred?  Slå opp i TimeKred-katalogen for å finne steder der du kan bruke Kred. TimeKred papirkatalogen vil tilgjengeliggjøres på relevante steder på Tøyen, mens du på Nordstrand kan få tak i den ved å ta kontakt med Rosanna på telefon 477 14 654. Vi vil lage en digital versjon til nettsiden vår innen midten av juli 2018

- Hvordan bruker jeg Kred?  De ulike brukestedene har ulike tilbud og rutiner. Slå opp brukepartneren i katalogen vår for å finne ut hvilke premisser som gjelder for bruk hos den enkelte partner

- Hva er en brukepartner?  En brukepartner er en virksomhet der du kan bruke Kred som betalingsmiddel for å kjøpe inngangsbillett eller billett til aktiviteter og opplevelser

- Kan min virksomhet eller aktivitet bli en brukepartner?  Vi ser etter flere brukepartnere som ønsker å oppnå alle fordelene ved å delta i TimeKred. Ta kontakt med oss gjennom kontaktskjema på nettsiden eller på facebook https://www.facebook.com/TimeKred/ 

- Kan hvem som helt bli brukepartner?  Våre brukepartnere tilbyr aktiviteter og opplevelser i bytte mot Kred som betalingsmiddel, til innbyggere som har gitt av sin tid og innsats til det beste for sitt nær- og lokalmiljø, som en innsats for et mer inkluderende og varmere samfunn. I praksis kan alle som tilbyr aktiviteter og opplevelser bli brukepartnere. Ta kontakt med oss gjennom kontaktskjema på nettsiden eller på facebook https://www.facebook.com/TimeKred/ 

TimeKred og frivillighet

- Er det frivillig innsats når man får Kred for innsatsen?  Vi velger å kalle det frivillig innsats. Innsatsen stimuleres over en periode, til den frivillige innsatsen ikke lenger trenger stimulanse, og aktiviteten eller prosjektet er bærekraftig

- På hvilken måte utfordrer TimeKred frivilligheten?  Det er et mål at TimeKred skal stimulere til mer frivillig innsats, og stimulere til bærekraftige aktiviteter og prosjekter uten denne type stimulans. TimeKred skal være stimulans til å få hjulene i gang og bidra som oppstartshjelp eller startkabler, for aktiviteter, tiltak og prosjekter som har behov for starthjelp

- Hvilke kriterier avgjør hvilke aktiviteter og prosjekter som får belønne innsats med Kred?  1. Aktiviteten, tiltaket eller prosjektet må gi positiv sosial effekt for samfunnet, for nærmiljøet og for de som er involvert. 2. For at Kred skal tildeles, må det være avklart at; ønsket innsats skjer vil ikke skje uten denne type stimulans