VANLIGE SPØRSMÅL

Tjene Kred og om tjenepartnere

- Hvor kan jeg tjene Kred?  Kontakt oss gjennom nettsiden vår, eller på facebook https://www.facebook.com/TimeKred/ hvis du vil tjene Kred, så setter vi deg i kontakt med tjenepartnere som er aktuelle for deg

- Hvordan kan jeg tjene Kred?  Du tjener Kred ved å bidra med din tid og innsats til en aktivitet eller et prosjekt hos våre tjenepartnere. Kontakt oss gjennom nettsiden vår, eller på facebook https://www.facebook.com/TimeKred/ hvis du vil tjene Kred, så setter vi deg i kontakt med tjenepartnere som er aktuelle for deg

- Hva er en tjenepartner?  En tjenepartner er en virksomhet, aktivitet eller prosjekt som får forvalte et budsjett med Kred som hjelp til å stimulere til økt frivillighet og deltakelse

- Kan hvem som helst tjene Kred?  Ja, hvem som helst som deltar i aktiviteter og prosjekter hos våre tjenepartnere der man tjener Kred, kan tjene Kred ved å bidra

- Hvor mye Kred kan jeg tjene?  Hver tjenepartner får et budsjett med Kred som de selv forvalter. Du kan tjene så mange Kred som tjenepartneren tillater, innenfor deres budsjett. Tjenepartneren bestemmer selv hvordan de vil forvalte og fordele sine Kred

- Vil jeg alltid tjene Kred på den samme aktiviteten?  Nei, Kred tildeles til aktiviteten eller prosjektet for en periode, for å stimulere til innsats på et felt vi synes er viktig. Når denne stimulansen ikke lenger trengs fordi aktiviteten er bærekraftig eller selvgående, vil aktiviteten ikke lenger trenge Kred

- Kan min virksomhet eller aktivitet bli en tjenepartner?  Ta kontakt med oss gjennom kontaktskjema på nettsiden, eller på facebook https://www.facebook.com/TimeKred/ så ser vi må mulighetene sammen

- Kan hvem som helt bli tjenepartnere?  Tjenepartnere har ofte aktiviteter og prosjekter med mål om sosial effekt, inkludering, involvering, fellesskap og et varmere samfunn. Virksomheter og aktiviteter med positiv samfunnseffekt blir prioritert

Bruke Kred og om brukepartnere

- Hvor kan jeg bruke Kred?  Vi vil straks legge ut listen over steder der du kan bruke Kred, her på nettsiden vår

- Hvordan bruker jeg Kred?  Prisen kan variere på brukestedene, og hos noen brukepartnere finnes det rutiner du må følge. Se listen over brukpartnere for pris, og om du ev. trenger å melde fra før du møter opp og casher ut billett med Kred du har tjent

- Hva er en brukepartner?  En brukepartner er en virksomhet der du kan bruke Kred som betalingsmiddel for å kjøpe inngangsbillett eller billett til aktiviteter og opplevelser

- Kan min virksomhet eller aktivitet bli en brukepartner?  Vi ser etter flere brukepartnere som ønsker å oppnå alle fordelene ved å delta i TimeKred. Ta kontakt med oss gjennom kontaktskjema på nettsiden eller på facebook https://www.facebook.com/TimeKred/ 

- Kan hvem som helt bli brukepartner?  Våre brukepartnere tilbyr aktiviteter og opplevelser i bytte mot Kred som betalingsmiddel, til innbyggere som har gitt av sin tid og innsats til det beste for sitt nær- og lokalmiljø, som en innsats for et mer inkluderende og varmere samfunn. I praksis kan alle som tilbyr aktiviteter og opplevelser bli brukepartnere. Ta kontakt med oss gjennom kontaktskjema på nettsiden eller på facebook https://www.facebook.com/TimeKred/  Vi gleder oss til å høre fra deg!

TimeKred og frivillighet

- Er det frivillig innsats når man får Kred for innsatsen?  Vi velger å kalle det å bidra. Innsatsen stimuleres over en periode, til innbyggernes bidrag eller frivillige innsatsen ikke lenger trenger stimulans, og aktiviteten eller prosjektet er bærekraftig

- På hvilken måte utfordrer TimeKred frivilligheten?  Det er et mål at TimeKred skal stimulere til mer frivillig innsats. TimeKred kan være et verktøy for å få hjulene i gang og bidra som oppstartshjelp eller startkabler, for gode aktiviteter, tiltak og prosjekter som har behov for det

- Hvilke kriterier avgjør hvilke aktiviteter og prosjekter som får belønne innsats med Kred?  1. Aktiviteten, tiltaket eller prosjektet må gi positiv sosial effekt for samfunnet, for nærmiljøet og for de som er involvert. 2. For at aktiviteten skal kunne belønnes med Kred, må det være avklart at; innsatsen eller bevegelsen ellers ikke ville skjedd